Velkommen

Velkommen til Lund Møbeltrekking.

Lund Stoff &Gardiner Bård M Lund. Møbeltapetsermester.

Epost: lund@mulelia.no

Telefon: 90 66 46 46

Mulelia 131, 7609 Levanger. Skiltet Møbeltrekking fra E6.

Se også www.stofflund.no