Velkommen

Velkommen til Lund Møbeltrekking.


Møbeltapetsermester Bård M Lund jobber nå for Stofflund AS org.nr 925 523 739


Se: www.stofflund.no

Epost: post@stofflund.no / Bård M Lund: lund@mulelia.no


Telefon: 90 66 46 46

Mulelia 131, 7609 Levanger. Skiltet Møbeltrekking fra E6.

Gamle Kongeveg Nord 504, 7609 Levanger